Velg et språk

Putsch®-konsernet

Putsch® er et internasjonalt konsern som består av teknologiselskaper. Vårt hovedkontor ligger i Hagen, Tyskland. Konsernet består av seks produksjonsavdelinger, og fire av disse har egne forsknings- og utviklingssentre. I tillegg har vi fem salgs- og ingeniørkontorer, samt representanter over hele verden. Vi sysselsetter over 500 toppkvalifiserte medarbeidere over hele verden, som er aktive døgnet rundt i forskjellige tidssoner.

Næringsgrener

Fremstilling av søtningsmidler og sukker

Putsch® Group er et globalt teknologiselskap med spisskompetanse innenfor planlegging og bygging av sukkerfabrikker, sukker-raffinerier og anlegg for søtningsmiddelindustrien.

Stord dobbeltskruepresser

Stord Internasjonals produktspekter omfatter dobbeltskruepresser for mekanisk avvanning innen mange ulike bruksområder.

Behandlingsanlegg for gjenvinning av bioenergi

Putsch® tilbyr bearbeidingsteknologi for bioenergiproduksjon. Sukkerroer og poteter blir ved hjelp av Putsch®-teknologi til biogass-substrat og substrater til bioalkohol og produksjon av biokunststoff. Putsch® tilbyr dessuten kvalitetsteknologi til automatisering av produksjonsprosessene.

Filtersystemer for faststoff-/væskeseparering

Innenfor området faststoff-/væskeseparering tilbyr Putsch et omfattende filterprogram med hovedvekt på filterpatroner og -poser, samt filterhus.

Glassproduksjon

Putsch® tilbyr skjærebladsystemer, glassinjeksjonspresser, glass-sentrifuger og kulemateroboter til industriell glassproduksjon. Glassblåserverktøy til kunstproduksjon i glass gjør produktpaletten komplett. Putsch® produserer presisjonsplatesager til oppdeling av plater av brannglass, panserglass, marmor og stein, og i tillegg komplett filtreringsteknologi for behandling av utslipp og industrivann.

Platesager

Putsch® har siden 1956 produsert presisjonsplatesager med høye krav til kvalitet, og er i dag en av verdens ledende produsenter av vertikale platekuttesystemer.

Grønnsaksbearbeiding

Putsch® har 140 års erfaring innen behanling og oppkutting av roer. Med denne erfaringen kombinert med nylig kjøpt, ekstern teknologi har Putsch®utviklet effektive løsninger og produkter for behandling og bearbeiding av en lang rekke grønnsaksslag.

Lær- og gummibearbeiding

Det italienske datterselskapet Putsch®-Meniconi har gjennom årtier produsert solide klokkemåleinstrumenter til lær- og gummiindustrien.

Firmaet

Filosofi

Gjennom våre produkter sørger Putsch®-Group for størst mulig verdiskapning, og oppnår derved merkbar merverdi hos kunden.

Historikk

Putsch® kan se tilbake på en over 140 år lang suksesshistorie.

Den geografiske inndelingen i Putsch®-gruppen

Få mer informasjon om våre filialer og produksjonslokaler i inn- og utland.