Vyberte Vaše sídlo

Ochrana dat

Uživatelská práva

Copyright © by Putsch® GmbH & Co. KG
Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva na tuto webovou stránku plně vlastní Putsch® GmbH & Co. KG.
Obrazové motivy a zvukové soubory smějí být využity pouze pro redakční účely. Grafické změny nejsou povoleny. S výjimkou explicitně jako tiskový materiál vyznačených obrazových a zvukových obsahů je k tomu nutné opatřit si písemný souhlas společnosti Putsch GmbH & Co. KG. Použití je bez nároku na honorář při uvedení zdroje a zaslání dvou bezplatných exemplářů dokladu na adresu:

Putsch® GmbH & Co. KG
Postfach 4221,
58042 Hagen
Frankfurter Strasse 5-21,
58095 Hagen
Telefon: 0 23 31 / 3 99 – 0
Fax: 0 23 31 / 3 99 36 00
info@putsch.com

Odkazy na externí webové stránky

Webová stránka společnosti Putsch® GmbH & Co. KG obsahuje odkazy (linky) na informační nabídky na serverech, které nepodléhají kontrole a zodpovědnosti společnosti Putsch GmbH & Co. KG.

Upozornění na ručení

Navzdory pečlivé kontrole obsahu neručíme za obsahy externích linků. Za obsah odkazovaných stránek zodpovídají výhradně jejich provozovatelé. Nemáme vliv na to, aby tito provozovatelé dodržovali ustanovení o ochraně dat.

Společnost Putsch® GmbH & Co. KG se snaží poskytovat svoji webovou nabídku stále aktuální, věcně správnou a úplnou. Přesto nelze úplně vyloučit výskyt chyb.

Společnost Putsch® GmbH & Co. KG neručí za aktuálnost, obsahovou správnost, neškodnost a za úplnost informací nastavených ve své webové nabídce, ledaže by chyby byly uvedeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. To se vztahuje také na případné škody materiální nebo duchovní povahy způsobené třetím osobám použitím této webové nabídky. 

Osobní údaje

Společnost Putsch® GmbH & Co. KG bere velmi vážně ochranu osobních údajů. Chceme, abyste věděli, kdy a jaká data shromáždíme a jak je použijeme.

Osobní údaje jsou informace, které lze využít ke zjištění Vaší identity. Patří k nim informace jako Vaše jméno, IP adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Nepatří k nim informace, které nemají spojitost s Vaší identitou (jako například počet uživatelek a uživatelů stránky). Naši online nabídku – s výjimkou odpovídajícím způsobem vyznačených částí, např. “Fórum”, – můžete používat zásadně bez odhalení své identity.

Když si objednáváte informační materiál nebo se účastníte fóra, dotazujeme se Vás na Vaše jméno a případně další osobní informace. Záleží na Vašem svobodném rozhodnutí, zda tato data vložíte.

Vaše údaje ukládáme na obzvláště chráněných serverech v Německu. Ukládání, zpracování a využívání se provádí jen pro účely zaslání informačních materiálů a k navázání kontaktu s Vámi v této souvislosti a pro statistické účely. Přístup k nim je umožněn jen několika málo zvlášť oprávněným osobám, které se zabývají technickou, obchodní nebo redakční obsluhou serverů. Ve spojení s jejich přístupem se na našich serverech pro účely zálohování ukládají data, která mohou dovolit identifikaci (například IP adresa, datum, denní čas a prohlížené stránky). IP adresa se nepoužívá k identifikaci uživatelky nebo uživatele a nevytvářejí se ani přímo osobní, ani pseudonymizované profily uživatelek nebo uživatelů. Vložením dat souhlasíte s jejich sběrem a uložením. Statistické vyhodnocení anonymizovaných datových záznamů zůstává vyhrazeno.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní informace používáme jen uvnitř společnosti Putsch® GmbH & Co. KG. Bez Vašeho výslovného souhlasu nepředáváme Vaše data třetím osobám. K odevzdání dat na oprávněná místa se zavazujeme podle zákonných požadavků.

Máte kdykoli právo na zrušení.

Máte kdykoli právo požadovat bezplatně informaci o datech uložených k Vaší osobě a také, pokud se odvoláte na původ těchto dat, o příjemkyních příp. příjemcích nebo kategoriích příjemkyň příp. příjemců a účelu uložení. Zašlete svůj dotaz prostě e-mailem na adresu info@putsch.com

Právo na informace

Dotyčné nebo dotyčnému je nutno na žádost poskytnout informaci o datech uložených k její nebo jeho osobě a také, pokud se odvolají na původ těchto dat, o příjemkyních příp. příjemcích nebo kategoriích příjemkyň příp. příjemců a účelu uložení.

Právo na opravu a uložení

Dotyčná nebo dotyčný může kdykoli požádat o opravu svých dat a kdykoli nesouhlasit s uložením svých osobních dat. Netýká se to dat, která musí být připravena pro účely vyřízení smlouvy.

Ochrana nezletilých

Děti a osoby mladší než 18 let nám nemohou bez souhlasu rodičů nebo osob, jimž jsou svěřeny do péče, předávat osobní data. Nevyžadujeme osobní data od dětí, nesbíráme je a nepředáváme je třetím osobám.

Používání cookies

Při používání webové stránky se částečně používají cookies. Většina internetových prohlížečů je nastavená tak, že cookies automaticky akceptují. Ukládání cookies ovšem můžete deaktivovat nebo můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že Vás informuje, jakmile jsou zaslány cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odkládány na Vašem počítači a které prohlížeč ukládá do paměti. Většina námi používaných cookies jsou takzvané „session-cookies“. Po skončení Vaší návštěvy se automaticky vymažou. Cookies na Vašem počítači nezpůsobí žádné škody a neobsahují viry.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou v současné době používány tisícovkami webových stránek pro prezentaci co nejindividuálněji uzpůsobené nabídky. Když uživatel provede přístup na takovou webovou stránku, zašle server poskytovatele prohlížeči uživatele zpět vedle HTML stránky případně také cookie. Prohlížeč se pak podle lokálních nastavení rozhodne, zda bude cookie uložen na počítači uživatele. Cookies jakožto čistě textové soubory nemohou proniknout do systému uživatele nebo tam způsobit škodu. Zvláště jsou cookies Vaším prohlížečem zablokovány tak, že smí načíst jen tu stránku, kterou nastavily. Textové soubory jsou nastaveny serverem zvolené webové stránky a při příští návštěvě této stránky jsou Vaším prohlížečem zaslány našemu serveru, např. aby Vám při této návštěvě ukázal jinou reklamu nebo aby Vám dal k dispozici informace o Vašich posledních návštěvách na této stránce. Společnost Putsch® GmbH & Co. KG nastavuje cookies pro počítání toho, kolikrát byla stránka vyvolána. Přitom je u uživatele nastaveno náhodné číslo – určitý druh pseudonymu – ve formě cookies, na základě kterého server pozná, že požadavek pochází od stejného uživatele, aniž ovšem obdrží informace o identitě nebo jiná data uživatele. Cookies tohoto druhu mají kromě toho zpravidla životnost jen 24 hodin. Společnost Putsch® GmbH & Co. KG může také nastavit cookie s dlouhou životností, který zkontroluje technická nastavení Vašeho prohlížeče a je načten jako první informace při nové návštěvě webové stránky společnosti Putsch® GmbH & Co. KG. Cookies obsahují na webové stránce společnosti Putsch® GmbH & Co. KG jen výjimečně také osobní údaje: když v (přihlašovací) oblasti s povinnou registrací zvolíte ukládání svého hesla, abyste usnadnili operaci přihlašování (např. funkce ‘Auto Login’), může společnost Putsch® GmbH & Co. KG uložit cookie s uživatelským jménem podle Vaší volby, také pseudonymem, a zašifrovaným heslem. Váš prohlížeč zajistí, že tato data nemůže načíst jiná webová stránka než stránka společnosti Putsch® GmbH & Co. KG.

Vyhodnocení používání pomocí Google Analytics

Společnost Putsch® GmbH & Co. KG využívá k vyhodnocení používání své nabídky Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (“Google”), která nastavuje cookies. Cookie souborem vytvořené informace o Vašem používání webu společnosti Putsch® GmbH & Co. KG (včetně části Vaší IP adresy) jsou přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google tyto informace používá k vyhodnocení Vašeho používání webu společnosti Putsch® GmbH & Co. KG, aby pro společnost Putsch® GmbH & Co. KG sestavoval zprávy o webových aktivitách a aby vykonával další služby spojené s použitím webových stránek a internetu. Tyto informace Google případně předává také třetím osobám, pokud to předepisuje legislativa nebo pokud třetí osoby tato data zpracovávají na zakázku společnosti Google. Google v žádném případě neuvede Vaši IP adresu do spojitosti s jinými daty společnosti Google Inc. Instalaci cookies můžete zabránit jednoduchým postupem na svém prohlížeči (viz další odstavec). Použitím webu Putsch® GmbH & Co. KG prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním Vaším prostřednictvím získaných dat společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Možnost odmítnutí:

Sběr a ukládání dat pomocí Google Analytics lze kdykoli odmítnout s účinností do budoucna. Za tím účelem máte možnost nainstalovat plugin prohlížeče vydaný společností Google. Ten je k dispozici pro různé verze prohlížeče a můžete ho stáhnout na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ohledně diskuse o použití analytických nástrojů s úplnými IP adresami odkazujeme na to, že tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením “_anonymizeIP()”, a proto se IP adresy dále zpracovávají jen zkrácené, aby se vyloučila možnost přímého vztažení k osobám.

Když nechcete využívat výhody cookies

Když nechcete využívat výhody cookies, můžete je ve svém prohlížeči jednoduchým postupem aktivovat i deaktivovat. Upozorňujeme Vás ovšem na to, že případně nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Přečtěte si k tomu více v nápovědné funkci svého prohlížeče.

Žádné ručení za stránky partnerů

Upozorňujeme na to, že partneři putsch.com a jiné internetové stránky a služby, které jsou přístupné prostřednictvím stránek putsch.com, mají k ochraně dat jiné předpisy, které nezávisí na Putsch® GmbH & Co. KG. Společnost Putsch® GmbH & Co. KG neodpovídá ani neručí za tyto předpisy a postupy, které nesouvisí s Putsch® GmbH & Co. KG.